Nyhedsbrev udsendt august 2014

Klik på overskrifterne herunder for at læse nyhederne fra nyhedsbrevet udsendt i august 2014.

Husk ansøgningsfristen i september

Fokus på udbredelse

Mobication  

Transfaglighed 

95% og 50% målsætningerne inden for rækkevidde

Uddannelses-barometer

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.