Nyhedsbrev udsendt august 2014

Klik på overskrifterne herunder for at læse nyhederne fra nyhedsbrevet udsendt i august 2014.

Husk ansøgningsfristen i september

Fokus på udbredelse

Mobication  

Transfaglighed 

95% og 50% målsætningerne inden for rækkevidde

Uddannelses-barometer

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.