Vidensworkshop om praktikpladser 30. november 2016

Arbejder du med praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Region Syddanmark? Kom og bidrag til en fælles drøftelse af muligheder og udfordringer, når Region Syddanmark onsdag den 30. november sammen med arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne sætter fokus på, hvordan vi i fællesskab skaber flere praktikpladser til de syddanske unge på erhvervsskolerne.

Deltagerne kan f.eks. bruge vidensworkshoppen som inspiration til at udvikle projekter og tiltag, der kan søge støtte i Region Syddanmarks uddannelsespulje og Syddansk Vækstforum.

Vidensworkshoppen er målrettet ledere og medarbejdere på erhvervsskoler, som arbejder med praktikplader, samt repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, som beskæftiger sig med erhvervsuddannelserne og praktikpladser.

Læs mere om vidensworkshoppen og tilmeld dig her!

Uddannelses-barometer

50

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.