Aktørmøde den 14. september 2012

Vær med til at udfolde de gode idéer i Syddansk Uddannelsesaftale

Region Syddanmark inviterer nu alle parter bag Syddansk Uddannelsesaftale til et fælles aktørmøde, der gerne skulle resultere i nye spændende idéer til, hvordan vi sammen får flere til at tage en ungdomsuddannelse.

Her kan du bl.a. opleve den inspirerende foredragsholder Souleima Gourani, der vil fortælle om den nye ungdomskultur, og du kan deltage i relevante workshops.

Formålet med aktørmødet er bl.a.:

  • at give deltagerne mulighed for at få indflydelse på nye projekter inden for de tre temaer, der kan søges midler til i 2013
  • at informere om erfaringerne fra de effektfulde initiativer og projekter, der allerede er sat i gang i regi af Syddansk Uddannelsesaftale
  • at drøfte og diskutere løsninger på de aktuelle udfordringer på uddannelsesområdet med udgangspunkt i Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel

Målgruppen for aktørmødet er ledere, undervisere, udviklingsmedarbejdere og lignende fra kommuner, uddannelsesinstitutioner m.fl. i Region Syddanmark.

Du kan se det foreløbige program og tilmelde dig mødet her.

Vel mødt!

 

 

Uddannelses-barometer

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

20