Billedkort hjælper svage unge til at se egne styrker

Kort med ord som 'optimisme' og 'energi' hjælper svage unge med at finde frem til deres egne styrker – og får dem til at tro på deres evne til at fuldføre en uddannelse. Styrkekortene er en del af et større projekt, som skal øge de unges uddannelsesparathed, og lærerne har allerede gode erfaringer.

Mange svage elever har svært ved at få øje på deres egne styrker og har derfor svært ved at arbejde målrettet med dem. Det har fået parterne bag projektet "Transfaglighed i et ungeperspektiv" til at udvikle såkaldte "styrkekort", som på en meget håndgribelig og visuel måde tvinger eleverne til at sætte ord på, hvad de er særligt gode til.

De 24 styrkekort baserer sig på positiv psykologi og er udstyret med billeder og beskrivelser af forskellige styrker som optimisme, håb, dømmekraft og energi. Kortene findes både i en kortspilversion og som post-its, og lærere og vejledere oplever dem som en god anledning til at komme i dialog med eleverne om deres styrker og forudsætninger for at gennemføre en uddannelse.

- Med kortene har jeg fået et redskab, der gør, at samtalerne ikke længere drejer sig om elevernes problemer, som vi så kan grave os ned i. Med brugen af styrkekortene har vi fokus på det, eleven kan, og hvordan man kan få mere af dette. Det er en langt mere produktiv arbejdsform, fortæller Dorte Jensen, der er AKT-vejleder i udskolingen.

Hun har blandt andet brugt kortene sammen med flere drenge, der har vanskeligt ved at fungere i de almindelige klasser. Også erhvervsskolelærerne Bente Bruun Jensen og Evan Jeppesen har haft stor gavn af kortene.

- Tidligere når vi har bedt eleverne om at pege på deres styrker, har de svaret, at sådan nogle har de ikke. Men efter at have arbejdet lidt med styrkekortene har de faktisk svært ved at begrænse sig til de fem topstyrker, de må vælge. De udtrykker også glæde over, at de nu kan se sig selv som en person, der har nogle kompetencer, fortæller Evan Jeppesen fra EUC Lillebælt.

Styrkekortene er blevet afprøvet på efterskoler, folkeskoler og erhvervsskoler, og projektleder Marianne Tolstrup fra UC Lillebælt har indtil videre kun fået positive tilbagemeldinger. Derfor fortsætter parterne bag projekt "Transfaglighed i et ungeperspektiv" med at udbrede styrkekortene som et redskab til at nå det overordnede mål om at øge elevernes uddannelsesparathed. Projektet har fået 4.6 millioner kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

For yderligere information kontakt: projektleder Marianne Tolstrup, UC Lillebælt, mato1@ucl.dk

Uddannelses-barometer

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.