Udviklingsmidler til drenge og naturvidenskab

Der vil igen i 2013 være to ansøgningsrunder til Region Syddanmarks uddannelsespulje, den første i januar og den anden i juni. Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale anbefaler regionsrådet følgende temaer:

  • Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse (januar)
  • Science – de unges kompetencer inden for natur, teknik og sundhed skal fremmes i hele uddannelsessystemet fra folkeskolen til de videregående uddannelser (juni)
  • 50 % af drengene skal tage en videregående uddannelse, med særlig fokus på EUD-vejen (juni)


Temaet i januar handler om de unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. Det vil sige, at der gives støtte til projekter, der vil styrke de unges faglige, sociale eller psykiske forudsætninger, så de får lettere ved at nå i mål med en uddannelse.

I januar bliver puljen målrettet projekter, der sigter mod at få flere drenge til at tage en videregående uddannelse – og flere unge i det hele taget til at vælge en naturvidenskabelig karriere.

Valget af temaerne for 2013 bygger på Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012 – 2013. Handlingsplanen definerer seks udfordringer og dertilhørende indsatsområder, og de tre udvalgte temaer anses for at have en stor betydning for at komme disse udfordringer til livs.

Regionsrådet tager endeligt stilling til temaerne og ansøgningsfrister på mødet den 24. september 2012.

På aktørmødet i september vil deltagerne få mulighed for at sætte deres præg på de projekter, der kan udvikles under de tre temaer.

Uddannelses-barometer

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.