Syddanmark vil sætte ind mod unges mistrivsel

Ca. 25 pct. af de syddanske unge, der ikke går videre efter folkeskolen eller falder fra en ungdomsuddannelse inden for det første år, angiver personlige problemer som en væsentlig årsag. Det svarer til, at 5,7 pct. ud af en hel årgang i 2011 ikke fik en ungdomsuddannelse på grund af manglende trivsel, herunder psykiske problemer.

Denne andel vurderes både af regionen, kommuner og uddannelsesinstitutioner i Syddanmark endda at være et meget forsigtigt skøn.

I samarbejde med Psykiatrien i Region Syddanmark har parterne bag Syddansk Uddannelsesaftale derfor besluttet at arbejde sammen om tiltag, der skal øge trivslen blandt de unge. Forventningerne til det nye samarbejde er store, for lykkes det, kan effekten være en stigning i antallet af unge, som får sig en ungdomsuddannelse, på seks pct. de kommende år.

Årsagerne til, at de unge ikke trives, er mange og meget varierende. Nogle unge har måske bare brug for lidt støtte fra en voksen. Andre tumler med problemer af mere alvorlig karakter, og i sådanne tilfælde har de unge måske brug for at komme i kontakt med psykiatrien.

På den baggrund kom der på det seneste møde i styregruppen bag Syddansk Uddannelsesaftales blandt andet et konkret forslag om at udvikle en konsulentordning, hvor psykologer og psykiatere kan vejlede skoler og lærere i at tackle de forskellige typer af personlige problemer. Hvilke projekter der helt konkret bliver sat i søen, vides dog først, efter det næste styregruppemøde i oktober. Her skal styregruppen tage stilling til konkrete forslag fra en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med deltagere fra kommuner, uddannelsesinstitutioner og psykiatrien i Region Syddanmark.

Uanset hvad er parterne bag Syddansk Uddannelsesaftale enige om, at de psykiske problemer skal have endnu større fokus end hidtil, og at de rette tiltag kan betyde et stort spring i arbejdet med at nå 95-procents-målsætningen.

 

Uddannelses-barometer

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.