Ny handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale for 2012-13

Flere syddanske unge skal uddanne sig mere, og det kræver en målrettet indsats og et effektivt samarbejde mellem forskellige parter. Derfor har regionsrådet godkendt en ny handlingsplan for Syddanske Uddannelsesaftale for 2012-13. Handlingsplanen skal blandt andet skaffe flere praktikpladser og fremme syddanske talenter.

Handlingsplanen skildrer en række konkrete udfordringer og mulige løsninger i forhold til, hvordan regionen og parterne i uddannelsesaftalen skal nå målene om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, at 20 % flere skal vælge naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser, og at 50 % af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse.

Handlingsplanen fokuserer på seks indsatsområder:

  1. De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse
  2. Frafald på ungdomsuddannelserne ved studiestart
  3. Afstanden til ungdomsuddannelserne
  4. Manglende praktikpladser påvirker gennemførelsen
  5. For få uddanner sig inden for sciencefag
  6. For få drenge tager en videregående uddannelse

Handlingsplanens indsatsområder er valgt, fordi det vurderes, at en koncentreret indsats på netop disse områder vil give størst effekt og samfundsmæssig gevinst.

Du kan læse hele handlingsplanen for 2012-13 her.

Uddannelses-barometer

50

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.