Parallel pædagogik sikrer ungdomsuddannelser i yderområderne

I et klasselokale i Tønder følger en gruppe HF-elever deres læres undervisning fra tavlen. I Gram følger en gruppe kursister den samme undervisning – ikke via tavlen, men via en vidoeforbindelse til undervisningen i Tønder. Denne form for undervisning for VUC Sønderjylland har nu kørt i fire år gennem projektet Parallel Pædagogik, og tilslutningen har været stor.

Projektet Parallel pædagogik viser, at det kan lade sig gøre at udvikle en undervisningsform, hvor kursister på to forskellige lokaliteter bliver undervist samtidig. Udover den store tilslutning er det ligeledes vigtigt at påpege at frekvenser for gennemførsel og frafald svarer til niveauet på de ordinære uddannelsesforløb. Projektet har således bidraget til at forbedre uddannelsestilbuddet i tyndt befolkede egne i Syddanmark.

Regionsrådet bevilgede i 2008 et tilskud på 1.103.845 kr. til projektet Parallel pædagogik til VUC Sønderjylland og VUC FYN & FYN´s HH-kursus. Formålet med Parallel pædagogik var at udvikle en undervisningsform på HF-enkeltfag, der via brugen af video og IT gør det muligt at undervise kursister i to forskellige byer samtidigt (parallel undervisning). Undervisningsformen skulle bruges til at sikre et undervisningstilbud i de tyndtbefolkede områder, hvor der ofte ellers ikke vil kunne samles nok kursister til et helt hold.

I projektet er der dels udviklet en samlet pædagogisk og didaktisk strategi for parallel pædagogik og dels udviklet undervisningsmaterialer til flere fag. Materialet er tilgængeligt på projektets hjemmeside www.parallelundervisning.dk. Andre uddannelsesinstitutioner har dermed gode muligheder for at lære af projektets erfaringer og evt. selv begynde at arbejde med parallel pædagogik.

Uddannelses-barometer

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

lille effektmodel-5