Fire nye projekter skal spotte syddanske talenter

Der har været stor interesse fra regionens uddannelsesaktører til at sætte projekter i gang under temaet Syddanske Talenter. Den 13. januar 2012 var der frist for at søge om tilskud fra regionens uddannelsespulje. Der var indkommet 14 ansøgninger og sammenlagt var der søgt om 28.473.911 kr.

Formålet med temaet Syddanske Talenter er at skabe opmærksomhed omkring det talent, som findes ude på ungdomsuddannelserne, og at forbedre vilkårene for de talentfulde unge i regionen så flere gennemfører både en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse med godt resultat.

Regionsrådet besluttede på regionsrådsmødet den 26. marts 2012 at bevilge støtte til fire projekter.

De fire godkendte talentprojekter er:

Akademi for talentfulde unge – 1.902.533 kr. Med Faaborg Gymnasium som hovedaktør oprettes der et talentakademi, som bliver centrum for den regionale talentudvikling på uddannelsesområdet. Akademiet skal tiltrække talenter fra hele regionen til workshops, mentorordninger og sommerskoler.

Rekruttering af elever på sosu-skoler – 3.050.000 kr. Social- og sundhedsskolen Vejle-Fredericia-Horsens står bag projekter, som skal få de dygtige sosu'er frem i lyset og synliggøre uddannelsen. Samtidig skal der fokus på de mange muligheder for efteruddannelse, som dygtige sosu'er har.

Uddannelsessamarbejde i Esbjerg – 1.641.064 kr. Uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg går sammen om at udvikle redskaber til at spotte talenter og udvikle talentkulturer. De nye redskaber skal herefter bredes ud til resten af regionen.

Flere til sciencefag – 2.521.000 kr. Nyborg Gymnasium er ansøger på projektet, som går ud på at udvikle et IT-spil over temaet "Medicinens vej gennem kroppen". Spillet skal sammen med et specifikt undervisningsforløb bruges i den naturvidenskabelige undervisning på regionens gymnasier og styrke talenter inden for sciencefag.

Den store opmærksomhed fra regionens forskellige uddannelsesaktører afspejler den fælles front, som er grundfundamentet for Syddansk Uddannelsesaftale. De mange gode ideer til projekter understøtter troen på, at parterne bag aftalen i fællesskab kan gøre en forskel, når det handler om at give uddannelsesniveauet i regionen et løft.

Regionsrådet vurderer, at projekterne i høj grad bidrager til at opfylde målsætningerne i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan om at få flere til at tage en ungdomsuddannelse, få flere drenge til at tage en videregående uddannelse samt at få flere unge til at vælge scienceuddannelser.

De fire projekter fik i alt bevilget godt ni mio. kr. Det betyder, at der er knap 11 mio. kr. tilbage i uddannelsespuljen til den næste ansøgningsrunde (1. juni) i 2012. Her kan der søges støtte til projekter under overskrifterne "Praktikpladser til alle" og "Uddannelsessamarbejder, herunder campus".

Uddannelses-barometer

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

20