Syddansk Uddannelsesaftale sætter fokus på effekt

Effektmodellen er tænkt som et fælles redskab for alle parterne bag uddannelsesaftalen, så det i højere grad bliver muligt at måle effekten af den samlede indsats.

Effektmodellen har ni værktøjer og dertilhørende indikatorer. Indikator 3.1.a. viser blandt andet, at 9,5 % af de 15-19-årige, som tager en ungdomsuddannelse, har en transporttid på over 90 minutter. I Region Syddanmark er andelen af denne gruppe på 9,5 %, det er værd at bemærke, at en lang transporttid kan have en påvirkning på, hvorvidt de unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Find effektmodellens interessante resultater, for hele regionen og for din kommune her.

På nuværende tidspunkt arbejdes der med at videreudvikle effektmodellen, så den også har fokus på de to øvrige målsætninger om, at 20 % flere skal vælge naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser, samt at 50 % af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Denne udgivelse forventes at være færdig i løbet af december 2012.

Uddannelses-barometer

20

lille effektmodel-5

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.