Syddansk Uddannelsesaftale sætter fokus på effekt

Effektmodellen er tænkt som et fælles redskab for alle parterne bag uddannelsesaftalen, så det i højere grad bliver muligt at måle effekten af den samlede indsats.

Effektmodellen har ni værktøjer og dertilhørende indikatorer. Indikator 3.1.a. viser blandt andet, at 9,5 % af de 15-19-årige, som tager en ungdomsuddannelse, har en transporttid på over 90 minutter. I Region Syddanmark er andelen af denne gruppe på 9,5 %, det er værd at bemærke, at en lang transporttid kan have en påvirkning på, hvorvidt de unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Find effektmodellens interessante resultater, for hele regionen og for din kommune her.

På nuværende tidspunkt arbejdes der med at videreudvikle effektmodellen, så den også har fokus på de to øvrige målsætninger om, at 20 % flere skal vælge naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser, samt at 50 % af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Denne udgivelse forventes at være færdig i løbet af december 2012.

Uddannelses-barometer

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

50