Bevægelse fremmer uddannelse

VUC Sønderjylland har udviklet et særligt forløb for unge mænd i alderen 18-30 år, der ikke har en 9. klasses eksamen. Projektets formål er at hæve gennemførslen på almen forberedelseseksamen blandt unge mænd samt øge overgangen til ungdomsuddannelse.

Undervisningen foretages af mandlige undervisere, og der er stort fokus på fysisk træning og anvendelsesorienteret undervisning. Projektet inddrager pædagogiske metoder fra Politiet, Beredskabsstyrelsen og Forsvaret, og en del af undervisningen foregår på disse institutioner, i træningsfaciliteter, i naturen og på bootcamps.

I forløbet får kursisterne en almen forberedelseseksamen, som kvalificerer dem til en ungdomsuddannelse. I den sidste del af forløbet deltager kursister i brobygning til en ungdomsuddannelse.

Projektet GO! – Undervisning i bevægelse, arbejder sig godt frem mod målet om, at kursisterne gennemfører uddannelsen med succes og afslutter med eksamen. For en stor del af kursisterne er det at gennemføre i sig selv en stor succes, da de beviser over for sig selv, at de kan holde fast.

Én af de store positive oplevelser for kursisterne er at besøge Figther Wing Skrydstrup, hvor de laver fysisk træning og elementær brandbekæmpelse.

Fysisk aktivitet og bevægelse er stadig en del af hverdagen og den daglige undervisning, og der er ingen tvivl om, at det også er det, der er med til at holde kursisternes motivation i forhold til skolen.

"Det, at der er både små og store afbræk, hjælper dem med at holde koncentrationen. Den fysiske træning giver overskud i hverdagen til at klare den fag-faglige undervisning", fortæller projektleder Hanne Lene Haugaard fra VUC Sønderjylland.

De tætte relationer mellem kursister og undervisere viser sig også at være en kæmpe styrke for projektets målgruppe. Underviserne spiller en central rolle for, at kursisterne møder op til undervisningen – og at de oplever projektet/skolen som en succes.

De kommende uger i foråret 2013 står den bl.a. på besøg af en stuntmand og parkour-udøvere, inden kursisterne kan se frem mod forårets eksamener.

Uddannelses-barometer

20

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).