Halvdelen af de unge får nu en videregående uddannelse

De oprindelige målsætninger for Syddansk Uddannelsesaftale var, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at 50 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Herunder ser du status ifølge profilmodellen på de oprindelige mål.

 
   

95 pct.-målsætningen

50 pct.-målsætningen

 

 

Årgang

 Årgang 

 

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Syddanmark

Samlet

88,3%

91,1%

92,4%

49,8%

56,1%

59,2%

 

Drenge

85,5%

89,2%

90,8%

42,6%

49,2%

52,3%

 

Piger

91,1%

93,2%

94,2%

57,1%

63,3%

66,7%

Hele landet

 

88,4%

91,2%

92,1%

51,8%

57,4%

59,1%

Kilde: Profilmodellen, uvm.dk. Tallene under 95%-målsætningen angiver andelen med mindst en ungdomsuddannelse.

 

Profilmodellen viser, hvilket uddannelsesniveau en årgang forventes at have 25 år efter endt 9. klasse, og det den gængse måde til at måle på 95 pct.- og 50 pct. -målsætningen. Det er værd at bemærke, at Syddanmark nu ligger over landsgennemsnittet på begge målsætninger. Der er dog mange faktorer, som har indflydelse på udviklingen i måltallene, bl.a. de svage konkjunkturer, der tilskynder til uddannelse frem for beskæftigelse. Den fælles regionale indsats på området og de fælles projekter må dog også forventes at have bidraget til stigningen.

Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel for 2012, som netop er udkommet, viser den nuværende status på målene. I 2011 havde 79,2 pct. af de 25-34-årige i regionen mindst en ungdomsuddannelse, og 34,8 pct. af de 25-34-årige en videregående uddannelse. Sidstnævnte dækker over en stor kønsmæssig forskel, hvor kun 27,7 pct. af mændene har en videregående uddannelse, mens det gør sig gældende for 41,2 pct. for kvinderne. Hvis man ønsker at læse en mere indgående analyse af det syddanske uddannelsesniveau, udgiver Region Syddanmark publikationen "Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler", der løbende opdateres. En stor del af publikationens kapitler er allerede opdateret, og der kommer en ny samlet version i midten af april. Publikationen kan ses her

Uddannelses-barometer

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

20

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.