Indsatsen skal fokuseres endnu mere i 2014-15

Med udgangspunkt i ønsket om at fokusere indsatsen der, hvor der er størst chance for effekt, anbefaler styregruppen, at parterne i Syddansk Uddannelsesaftale fokuserer ind på to overordnede udfordringer i 2014 og 2015.

Det drejer sig om følgende:

  • Udfordring 1: Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse
  • Udfordring 2: For få mænd gennemfører en videregående uddannelse

Udfordringerne vil være omdrejningspunkt for den nye handlingsplan, som træder i kraft den 1. januar 2014.

Til hver udfordring skal der knyttes en række konkrete indsatsområder, eksempelvis en fortsat indsats for unge med mistrivsel. Styregruppen har godkendt et kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en strategi på området, der bygger på uddannelsesinstitutionernes erfaringer. Samtidig skal strategien og indsatsen kunne implementeres hos alle parter i Syddansk Uddannelsesaftale samt fokusere på tidlig og forebyggende indsats, så man undgår, at de unge mistrives.

Anbefalingerne fra styregruppen går videre til Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling og herefter regionsrådet, der endeligt kan godkende den nye handlingsplan.

 

Uddannelses-barometer

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

50