Afsluttede projekter i 2016

I 2016 blev der i alt afsluttet ni projekter, som har modtaget støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Det drejer sig om følgende projekter:

  • GVS (Gymnasie-Virksomhed-Samarbejde)
  • Talentudvikling gennem uddannelsessamarbejde i Esbjerg
  • Projekt X
  • Drengeprojekt Syddanmark
  • Talentraketten
  • Fagligt klar til erhvervsuddannelse
  • Flipped learning
  • Hands-on
  • Professionelle relationer rykker

Projekterne har på forskellig vis arbejdet med at realisere Syddansk Uddannelsesaftales målsætninger.

Projekt "Talentraketten" har fx arbejdet med at øge unges interesse for det naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige område ved blandt andet at skabe rollemodeller for folkeskoleelever ved at lade særligt interesserede og talentfulde unge fra ungdomsuddannelsernes naturvidenskabelige fag undervise elever fra 7.-9. klasse.

Evalueringen af projektet har vist, at 53 % af eleverne har oplevet at deres interesse for naturfag er øget. Projektet blev gennemført fra oktober 2013 til marts 2016 og fik bevilget 1.988.000 kr. af regionsrådet i Regions Syddanmark. Det var Fredericia Gymnasium, der har været projektleder på projektet.  

Yderligere information om de enkelte projekter kan findes på regionens hjemmeside her

Syddansk Uddannelsesaftales målsætninger kan findes på Syddansk Uddannelsesaftales hjemmeside: www.syddanskuddannelsesaftale.dk

 

Uddannelses-barometer

20

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

lille effektmodel-5