Fælles indsats for kvalificeret arbejdskraft skal styrke de teknologiske kompetencer i Syddanmark

Som led i en fælles syddansk indsats for kvalificeret arbejdskraft blev der d. 28. juni 2017 afholdt et møde, hvor Stina Elias Vang fra tænketanken DEA holdt oplæg om kvalificeret arbejdskraft, hverunder VEA. På mødet var der deltagelse fra bl.a. formandsskabet for Syddansk Uddannelsesaftale. Her blev det besluttet at igangsætte syv konkrete initiativer med henblik på at styrke kompetencerne inden for teknologi, digitalisering og naturvidenskab i Syddanmark. På mødet var der bl.a. enighed om, at der er behov for at sætte ind på flere forskellige uddannelsesområder samtidig, og der arbejdes nu videre med realiseringen af de relevante initiativer.

Det er anden gang, at denne kreds samles for at drøfte en fælles syddansk indsats for kvalificeret arbejdskraft. På det første møde, som blev afholdt i oktober 2016, var der fokus på indsatser inden for temaerne "Flere unge til erhvervsuddannelserne" og "Øget voksen- og efteruddannelse".

Se referatet fra mødet her samt diskussionsoplæg fra mødet her for nærmere beskrivelse af de syv initiativer.

Uddannelses-barometer

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

20