Vidensworkshop om digitalisering og kompetencer inden for teknologi, it og naturvidenskab i efteråret

Fremtidens arbejdsmarked er karakteriseret ved et behov for nye teknologiske og analytiske kompetencer, som kan komplimentere den hastige teknologiske udvikling og den såkaldte "digitale omstilling". Dette stiller krav til den undervisning, som børn og unge modtager i dag og fremover, og Region Syddanmark vil derfor afholde en vidensworkshop med fokus på digitalisering.

Fremtidens arbejdsmarked er karakteriseret ved et behov for nye teknologiske og analytiske kompetencer, som kan komplimentere den hastige teknologiske udvikling og den såkaldte "digitale omstilling". Det betyder, at der i fremtiden vil være stor efterspørgsel efter arbejdskraft med kompetencer inden for teknologi, it og naturfag. Dette stiller krav til den undervisning, som børn og unge modtager i dag og fremover.

I forhold til at kunne imødegå den fremtidige efterspørgsel efter kompetencer inden for teknologi, it og naturfag afholder Region Syddanmark i efteråret 2017 en vidensworkshop med fokus på fremme og udvikling af elevernes digitale kompetencer på ungdomsuddannelserne.

Vidensworkshoppen skal inspirere uddannelsesinstitutioner til at søge om projektstøtte fra uddannelsespuljen, så regionens projekt-portefølje inden for it, teknologi og naturvidenskab udvides. Samtidig skal vidensworkshoppen bidrage til erfaringsudveksling og videndeling på området.

Det forventes, at der vil blive udsendt en invitation til vidensworkshoppen i løbet af september måned.

Uddannelses-barometer

50

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.