Optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark er faldet 5%

De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet et fald på 5% i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2017 sammenlignet med 2016. Det viser tallene fra den koordinerede tilmelding (KOT) pr. 28. juli. Tilbagegangen svarer til ca. 600 færre studerende. På landsplan er det samlede optagelsestal for de videregående uddannelser faldet med 2%.

På SDU er optaget faldet på naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab, mens det er steget på sundhedsvidenskab og teknisk videnskab. SDU har tilbudt optagelse til 78 studerende på den nye diplomingeniøruddannelse i robotteknologi.

Aalborg Universitet Esbjerg (teknisk videnskab) har oplevet en større tilbagegang i optaget (28%).

De tre syddansk erhvervsakademier (Lillebælt, Kolding og Sydvest) har alle tilbudt optagelse til færre studerende end sidste år, hvilket bl.a. skal ses i lyset af Uddannelses- og Forskningsministerens udmeldte reduktion i 2017-optaget på de engelsksprogede erhvervsakademiuddannelser.

Optaget på de to professionshøjskoler (UC Lillebælt og UC Syddanmark) er omtrent status quo, mens både SIMAC og Fredericia Maskinmesterskole har oplevet en faldende søgning, hvilket bringer deres optag tilbage på 2014-niveau.

En mere detaljeret gennemgang af optagelsestallene kan findes på dagsordenen til mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 21. august. Læs mere her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm503770#punktnavn18

Uddannelses-barometer

20

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.