Aktører fik kærlig opsang og nye idéer

Foredragsholder, virksomhedsrådgiver og forfatter Souleima Gorani gav en kærlig opsang, og kom med provokerende holdninger. ”Lær børn og unge at skrive af. Lad dem være på facebook i timerne. It kompetencer, sprog kompetencer og sociale kompetencer er langt det vigtigste, og måske det eneste de skal lære. Vi kan alligevel aldrig matche hverken kinesere eller indere på de faglige kompetencer.” Dette var udsagnene. 

Måske har Souleima ret, men Syddansk Uddannelsesaftale prøver nu alligevel også at styrke fagligheden!

Så hvordan får man flere børn og unge til at vælge en uddannelse inden for naturfag? Hvad kan gøre flere drenge interesserede i at videreuddanne sig efter erhvervsuddannelsen? Og hvilke knapper kan man trykke på for at styrke børns faglighed i dansk og matematik, så de får en lettere overgang til ungdomsuddannelsen?

Det var nogle af de spørgsmål, som repræsentanter fra syddanske uddannelsesinstitutioner forsøgte at besvare, da de mødtes til aktørmøde 14. september 2012 i Regionshuset i Vejle. Parterne er alle en del af Syddansk Uddannelsesaftale, og målet med dagen var dels at få ny inspiration, dels at finde nye idéer til projekter, som kan få støtte af Region Syddanmarks uddannelsespulje i 2013.

På tværs af skoler og geografi kom deltagerne frem til flere gode forslag til, hvordan flere syddanskere unge kan få en uddannelse. Et af forslagene går på i højere grad at koble gymnasiale uddannelser med erhvervsuddannelser, så eleverne får både en teoretisk og en praktisk indgang til naturvidenskab. En anden idé lyder på at screene og gøre en ekstra indsats for de elever på erhvervsskolerne, som har potentiale til at læse videre.

Det er nu op til uddannelsesaktørerne at gå sammen om at skabe levedygtige projekter, som kan sættes i søen i 2013. De nye frister for at søge uddannelsespuljen er 15. januar for projekter, der vil styrke børns og unges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse, og 1. juni 2013 for projekter, der har fokus på drengene eller på science-uddannelser.

Uddannelses-barometer

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.