Nye projekter skal være med til at skabe flere praktikpladser

Hvis flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse, kræver det større garanti for, at de kan få en praktikplads i en syddansk virksomhed. Derfor har Regionsrådet i Region Syddanmark valgt at støtte to nye store projekter, som de kommende år skal arbejde målrettet på at matche de unge og virksomhederne.

Projekterne ”Klar til praktik i Region Syddanmark” og ”Praktikplads til alle” har tilsammen fået bevilget godt 6,3 mio. kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. Dermed supplerer de regionens andre tiltag på området, eksempelvis klausulen om at kun firmaer, der ansætter elever, kan arbejde på regionens store byggeprojekter.

Det er Svendborg Erhvervsskole og Campus Vejle, der står i spidsen for de to projekter.

I Svendborg samles alle syddanske tekniske skoler om projektet ”Klar til praktik” med henblik på at styrke indsatsen for at skaffe praktikpladser. Målet med ”Klar til praktik i Region Syddanmark” er, at de unge får en uddannelsesgaranti: Hvis I begynder på skolen her, får I også en praktikplads, og dermed en uddannelse. Målet er, at der er skaffet godt 1.200 nye praktikpladser i 2014. Samtidig skal det opsøgende arbejde over for virksomheder skal styrkes via partnerskaber mellem virksomheder og skoler

Campus Vejle står i spidsen for det andet projekt ”Praktik til alle”. Projektet vil ansætte mentorer, som kan fungere som bindeled mellem elever og virksomheder. Mentorerne følger de unge ude i virksomhederne i praktikperioderne. Dette er helt nyt. Projektet vil også iværksætte en kampagne overfor virksomheder, som skal opfordre områdets virksomheder til social ansvarlighed, når de ansætter elever.

Desuden har regionsrådet valgt at støtte en række uddannelsessamarbejder og projekter på tværs af regionen. Det drejer sig bl.a. om et nyt campus- samarbejde i Grindsted, et uddannelsessamarbejde mellem SOSU Fredericia, IBC og Kolding Kommune, ordblindeundervisning og et specielt uddannelsesforløb, der skal åbne minoritetsunges øjne for en karriere inden for de uniformerede fag fx forsvaret, Falck eller brandvæsenet.

I alt fik seks nye projekter bevilget midler af regionsrådet på regionsrådsmødet 24. september 2012.

Læs mere om de 6 projekter her

 

Uddannelses-barometer

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

20

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.