Syddansk indsats mod unges mistrivsel

20 pct. af de unge 9.klasses-elever i Region Syddanmark har det ikke godt til hverdag, og ca. 1.200 mistrives i særlig alvorlig grad.

Det viser en ny rapport, som konsulentfirmaet CABI (Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats) har lavet for Region Syddanmark. De unges mistrivsel bunder især i personlige og psykiske problemer, og det kan få en stor indflydelse på de unges mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Region Syddanmark har derfor besluttet at gøre en særlig indsats for disse unge. På budgetforliget 2013 er der sat fire mio. kr. af til projekter, som kan hjælpe de psykisk sårbare unge, og samtidig har styregruppen bag Syddansk Uddannelsesaftale nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med gode forslag til, hvordan man forbedrer trivslen på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i regionen.

Rapporten fra CABI anviser også en række mulige initiativer, som kan tage fat på problemet. Det drejer sig blandt andet om at skabe bedre relationer mellem uddannelsesinstitutionen og den unge, så den unge føler et tilhørsforhold til stedet. Lærerne skal bl.a. have redskaber til konflikthåndtering og klasserumsledelse, og den unge skal have større kontakt til studievejledere og de andre unge i klassen gennem fx Facebookgrupper.

Region Syddanmark og parterne bag Syddansk Uddannelsesaftale vil nu udarbejde forslag til projekter, som skal løfte indsatsen det kommende år.

Du kan læse analysen her

Uddannelses-barometer

50

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

lille effektmodel-5