Uddannelsespuljens temaer og ansøgningsfrister for 2013

Regionsrådet har på mødet den 24. september 2012 vedtaget nedenstående temaer og ansøgningsfrister for 2013:

Ansøgningsfrist 15. januar 2013

1. Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse.

Ansøgningsfrist 1. juni 2013

2. Science – de unges kompetencer inden for natur, teknik og sundhed skal fremmes i hele uddannelsessystemet fra folkeskolen til de videregående uddannelser

3. 50% af drengene skal tage en videregående uddannelse, med særlig fokus på EUD-vejen

Uddannelsespuljen deles i to lige store puljer til hhv. ansøgningsfristen i januar 2013 og fristen i juni 2013.

Temaerne for uddannelsespuljen i 2013 tager udgangspunkt i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2012-2013.

De tre temaer udgør samtidig hver især en udfordring i forhold til at indfri målsætningerne i Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan om, at:

  • 95% af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • 50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse.
  • 20% flere skal vælge naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser

Uddannelses-barometer

20

50

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.