Projekter

I spalten til venstre finder du en oversigt over samt uddybende oplysninger om igangværende projekter, som har modtaget støtte fra Uddannelsespuljen.

 

Uddannelses-barometer

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

50

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).