Projekter

I spalten til venstre finder du en oversigt over samt uddybende oplysninger om igangværende projekter, som har modtaget støtte fra Uddannelsespuljen.

 

Uddannelses-barometer

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

20