Anvendt naturvidenskab for de 14-24-årige

Projektet vil, med fokus på peer to peer undervisning fra grundskole og op til de videregående uddannelser samt samarbejde med virksomheder, styrke og øge interessen for de naturvidenskabelige fag og dermed sikre, at elever i højere grad vælger naturvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser. Projektet arbejder med 3 spor til at understøtte dette. 1) Det uddannelsesstrategiske spor, som øger elevernes motivation gennem inddragelse af peer-to-peer, øget fokus på naturvidenskabelige fag og samarbejde med virksomheder og generelt nye undervisningsformer 2) Det jobstrategiske spor, som øger motivationen gennem besøg på virksomheder og samarbejde med videregående uddannelser 3) Ambassadørsporet, hvor studerende på videregående uddannelser fungerer som ambassadører for det geografiske område, de har taget deres ungdomsuddannelse i.

Leverancer

 • En række undervisningsforløb målrettet de naturvidenskabelige studieretninger på STX, HTX eller fagpakker på HF.
 • En manual for samarbejde mellem folkeskoleelever og fællesundervisningsforløb for folkeskoleelever og gymnasieelever fra 1.g.
 • En manual med vejledning for samarbejde mellem gymnasier og grundskole.
 • Et ambassadørkorps, der kan fungere som kontakt mellem virksomheder i de pågældende geografiske områder og de studerende på videregående uddannelser

Effekt

 • mindst 4% (svarende til 20 elever) flere af de deltagende grundskoleelever vælger en naturvidenskabelig studieretning på ungdomsuddannelserne end ved projektets start.
 • at mindst 4% (svarende til 45 elever) af de gymnasiale elever vælger en
  science-/naturvidenskabsorienteret videregående uddannelse.

Parter

 • Vejen Gymnasium
 • Rybners Gymnasium
 • Sønderborg Statsskole
 • Tønder Gymnasium
 • SDU
 • UC-Syd
 • Aalborg Universitet/Esbjerg

Projektet gennemføres i perioden den 1. august. 2017 – 30. september 2020 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.620.015 kr.

 

Uddannelses-barometer

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).