EUD i skolen, skolen i EUD

Projektets overordnede mål er at sikre understøttende tiltag, som bidrager til at flere unge kommer i uddannelse og dertil flere, som påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse efter grundskolen – særligt scienceuddannelserne. Projektet vil implementere valgfagssamarbejde mellem de fem erhvervsskoler i Odense og Assens og grundskolerne i Odense, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns og Assens Kommune. Valgfagene skal motivere og introducere til en erhvervsuddannelse. Der vil være særligt fokus på scienceuddannelser (naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige). Endvidere vil projektet understøtte og implementere en kvalificeret undervisning i faget Uddannelse & Job i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og lokale virksomheder.

Leverancer

 • Etablering og implementering af konkrete partnerskaber med virksomheder som kan fortsætte efter projektperiode
 • Implementering af undervisningsforløbet Uddannelse & Job, hvor sammenhængen mellem uddannelse og job bliver endnu mere synlig. UU, som er direkte involveret i tilrettelæggelsen samt gennemførsel af Uddannelse og Job, er også inddraget i planlægningen og gennemførsel af uddannelse og Job.
 • Branchedage: Fx en beredskabsdag. Interessen for en uddannelse hos Politiet er stor blandt de unge. I samarbejde med Fyns Politi arrangeres en Beredskabsdag, hvor eleverne præsenteres for politihunde, sporsikring, operativt beredskab samt færdselsafdelingen med udstyr. Desuden  gives der information om hvad der skal til for at blive politibetjent samt etik og moral.

Effekt

Projektets undervisningsaktivitet foregår over 3 skoleår, hvor der forventes at medvirke 200 elever i et pilotprojekt det første år, 500 elever i aktiviteter i det andet år og 800 elever i det sidste skoleår. Dertil involveres vejledere, lærere, undervisere samt kontaktpersoner fra erhvervslivet, som ca. udgør 200 personer.

Parter

 • Tietgen - Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Odense Kommune - Syddansk Erhvervsskole
 • Assens Kommune - Kold College
 • Nordfyns Kommune
 • Social- og Sundhedsskolen Odense
 • Nyborg Kommune
 • Handelsgymnasiet Vestfyn
 • Kerteminde Kommune
 • Udvalgte grundskoler
 • Virksomheder

Projektet gennemføres i perioden fra 1. august 2015 til 31. december 2017 og fik den 22. juni 2015 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.468.912 kr.

Uddannelses-barometer

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.