Forældreindsats: fra erhvervsuddannelse til videre uddannelse

Fra erhvervsuddannelse til videre uddannelse ønsker projektet at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne til en overset målgruppe – forældrene. Forældrene er den største indflydelse på de unges valg af uddannelse, men de ved for lidt om, hvad især erhvervsuddannelserne indeholder af muligheder for videre uddannelse, hvorfor erhvervsuddannelserne fravælges. Gennem forældreindsatsen vil projektet hjælpe med at øge optaget til erhvervsuddannelserne gennem forskellige indsatser målrettet forældrene. Det med formålet, at især flere drenge vil søge ind på erhvervsuddannelserne, når forældrene får viden om de mange muligheder, der er for videre uddannelse med en erhvervsuddannelse. Projektets formål er at øge kendskabet til de unges uddannelsesmuligheder - særligt drengenes langsigtede muligheder med en erhvervsuddannelse. Forældrenes opbakning til de unges uddannelsesvalg er i mange tilfælde en afgørende forudsætning for, at de unge starter og gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor vil dette projekt målrette både de unge og særligt deres forældre, da kendskab til en uddannelses reelle indhold er en afgørende forudsætning for at kunne træffe det rigtige uddannelsesvalg.

Leverancer

 • Informationskit der knytter an til sde.dk, sosufh.dk og koldcollege.dk og lægges ud på skolernes forældreintra.
 • Film om EUX og de muligheder for videreuddannelse, der er fra social- og sundhedsskolen og Kold College. Filmen vil være målrettet forældregruppen.
 • Udvikling af koncept og pilotprojekt med forældremøder, herunder
  • Brobygning for forældre, hvor de får mulighed for at komme ud på en erhvervsskole og, i et eller andet omfang, afprøve faget i praksis.
  • Forældreaftener hvor forældrene til elever på de involverede skolers grundforløb bliver inviteret ind.
  • Materiale i form af brochurer m.m.
  • Skole-hjem-samtaler for elever på Social- og Sundhedsskolens grundforløb i Vejle.
 • Udvikling af koncept og pilotprojekt med e-vejledning.

Effekt

 • På de i projektet involverede skoler skal der være en samlet stigning til erhvervsuddannelser med videre uddannelse som perspektiv på 5% i 2014, 12,5% i 2015 og 20% for 2016. Tallene skal tage udgangspunkt i 2013-optaget.
 • At nedbringe det nuværende frafald (med og uden omvalg) med 5% med udgangen af 2016.

Projektet forventer ligeledes, at effekten af forældreindsatsen vil kunne måles i forhold til at sikre synlige og attraktive videregående uddannelsesmuligheder for de unge efter ungdomsuddannelsen, og især andelen som er i gang med en videregående uddannelse 27 måneder efter, de har gennemført en ungdomsuddannelse.

Parter

 • Syddansk Erhvervsskole
 • UU Vejle
 • UUO
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
 • Kold College

Projektet løber i perioden 1. oktober 2013 - 31. marts 2016 og fik den 23. september 2013 tilsagn fra Regionsrådet om støtte på 1.000.000 kr.

Uddannelses-barometer

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

50

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.