Geo & Bio Science Center Syd

Det natur- og geovidenskabelige projekt i tilknytning til SDU's forskningsstation Svanninge Bjerge er et 3-årigt projekt, der rummer samarbejde mellem SDU, gymnasieskoler i Region Syddanmark, grundskoler i Region Syddanmark, Øhavsmuseet og Naturama. Det har som målsætning at rekruttere flere unge til naturvidenskabelige videregående uddannelser i Region Syddanmark ved at fremme børn og unges interesse for disse områder gennem praksisnær undervisning og feltarbejde med fokus på naturens ressourcer og naturen som kilde til viden gennem naturvidenskabelige eksperimenterende undersøgelser.

Leverancer

 • 15-20 undervisningsforløb med vægt på inddragelse af feltarbejde i de naturvidenskabelige fag med særlig fokus på Geo- og Bio Science.
 • Et undervisningskoncept i "camp-format" som kan gennemføres ved Geo og Bio Science Center Syd – også efter projektets afslutning.
 • En model for samarbejder på tværs af grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, som kan være til inspiration for kommende projekter i regionen.
 • Tilbud som understøtter Åben Skole i Grundskolen gennem projektets samarbejde mellem grundskole og lokale museumsinstitutioner som Øhavsmuseet, Naturama og naturvejledere fra Bikubenfonden.
 • En ændret praksis i naturfagsundervisningen på de deltagende grundskoler og gymnasier med øget vægt på praksisnær undervisning, anvendelse af feltarbejde og narrative strategier i naturfagsundervisningen.

Effekt

 • 5% flere unge vælger en science-retning på deres valgte ungdomsuddannelse sammenlignet med niveauet i 2016.
 • 4% flere unge vælger en videregående scienceuddannelse efter gennemført ungdomsuddannelse i regionen sammenlignet med optaget i 2015.

Parter

 •  Faaborg Gymnasium
 •  Biologisk institut
 • SDU
 • Evt. 2-3 gymnasier
 • Brobyskolerne
 • Øhavsmuseet
 • Naturama

Projektet gennemføres i perioden den 1. august 2017 – 30. juni 2020 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.160.540 kr.

Uddannelses-barometer

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

20

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.