Innovation på de gymnasiale uddannelser

Formålet med projektet er at styrke en strategisk og systematisk udvikling af innovative uddannelser, faglige fag og hele uddannelser ved:

 • at eleverne opnår en højere grad af self-efficacy (red. selv-kompetence/tro på egen formåen) og innovationskompetencer, og at de opnår kendskab til jobmuligheder samt til det videregående uddannelsessystem i Syddanmark
 • at lærerne udvikler nye lærerroller og kompetencer til at udvikle og gennemføre undervisningsforløbene med eleverne
 • at ledere på uddannelsesinstitutionerne understøtter udviklingen af de innovative uddannelser gennem organisatoriske tilpasninger

Leverancer

 • Modeller for udvikling af elevens self-efficacy, herunder praktiske eksempler på elevinddragelse, der styrker elevens self-efficacy
 • Plan for kompetenceudvikling af lærerne i projektet
 • Kompetenceprofiler for en ny lærerrolle, der såvel understøtter elevernes entreprenørielle proces som medvirker i en organisatorisk udvikling hen imod en mere innovativ og entreprenøriel organisation
 • Koncept for hvordan uddannelsesinstitutioner kan gøre uddannelserne innovative med inddragelse af alle fag, herunder: Strategi for og opbygning af samarbejdende netværk med virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner

Effekter

 • 95% af eleverne har fået styrket deres selfeffecacy gennem oplevelsen af egen styrke og tro på, at man har mulighed for at påvirke egen situation.
 • 80 % af eleverne har gennem konkrete samarbejder med virksomheder set, at der er attraktive jobmuligheder i Syddanmark.
 • 60% af de elever, der deltager i projektet vil have fået øje på en karrieresti, der går over en videregående uddannelse.
 • For elever, der ikke er direkte med i projektet, men oplever innovation i uddannelsen vil der ske en stigning i de, der vælger en videregående uddannelse på 5 – 10 %

Parter

 • Svendborg
 • Erhvervsskole
 • Studievalg Fyn
 • Svendborg Gymnasium
 • UU Center Sydfyn
 • Rødkilde Gymnasium
 • Syddansk Universitet
 • Varde Gymnasium
 • University College Lillebælt
 • EUC Syd
 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Dansk Diabetes Akademi
 • Tønder Gymnasium
 • 4 folkeskoler i Svendborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn.
 • Biotech Academy

Projektet gennemføres i perioden 1. maj 2016 til 31. december 2017 og fik den 27. juni 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 1.912.407 kr.

 

Uddannelses-barometer

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.