Krydsfelt Syd

Projektet vil udvikle, implementere og evaluere praktiske læringsforløb ud fra en Inquiry Based Science Education (IBSE) tilgang og faglige temaer i et krydsfelt mellem grundskolen (4. - 6. klassetrin) – ungdomsuddannelser (EUD, EUX og HTX) – videregående uddannelse (læreruddannelse). Det skal ske både ud fra et brobygningsperspektiv samt ud fra et ønske om at tiltrække flere unge til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, herunder fremme antallet af særligt drenge på EUX og EUD uddannelserne i regionen. Forløbene udvikles i et samarbejde mellem lærere fra folkeskoler, EUD uddannelser samt undervisere fra UC Syddanmark. Elever fra EUD og folkeskoler afprøver disse forløb sammen. For at sikre en langsigtet effekt indtænkes centrale områder i Folkeskolereformen i form af de nye forenklede fællesmål. Derudover indtænkes den nye EUD reform 'Aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser' i undervisningsforløbene.

Leverancer

 • 8-10 undervisningsforløb til grundskolens 4.-6. klasse med temaer inden for følgende EUD faguddannelser: smedeuddannelsen samt uddannelse til elektriker og personvogns- og lastbilmekaniker.
 • 10-12 workshops for folkeskolelærere, erhvervsskolelærere og undervisere fra UC Syddanmark
 • 5 bachelorprojekter på læreruddannelsen i UC Syddanmark med fokus på undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning.

Effekt

 • Andelen af grundskoleelever, der viser øget interesse for EUD uddannelsesområdet stiger i de valgte klasser med 10 procentpoint fra 2015/16 til 2016/17.
 • Andelen af grundskoleelever, der har viden om det EUD faglige områdes samfundsmæssige opgaver stiger i de valgte klasser med 15 procentpoint fra 2015/16 til 2016/17.
 • Andelen af grundskoleelever, der oplever at de får større ejerskab til / motivation i undervisningen stiger med 20 procentpoint i de valgte klasse fra 2015/16 til 2016/17.

Parter

 • Hansenberg
 • EUC Lillebælt
 • Kolding Kommune    
 • Fredericia kommune
 • UC Syddanmark

Krydsfelt forventer at få deltagelse af 300 elever og 10 lærere fra grundskolen, 85 elever og 6 lærere fra EUD, 15 studerende og 4 undervisere fra UC og 10 personer i form af UU vejledere og andre fra kommunalt niveau.

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2015 - 31. december 2017 og fik den 15. december 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.500.000 kr.

Uddannelses-barometer

20

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).