MissionEUX

MissionEUX har som overordnet formål at sætte spot på EUX-uddannelsen, så flere unge, især drenge, vælger EUX. Projektet bruger gamification til at skabe praksisnær og eksperimentbaseret undervisning for grundskoleelever. Projektets koncept har fokus på spil, bevægelse, konkurrence og motivation, hvor eleverne agerer i både klasseværelse, skolegård, virksomhed og cyberspace om løsning af konkrete udfordringer – der peger ind i EUX-verdenen. 2 folkeskoler og 3 erhvervsskoler går sammen om at udvikle undervisningsforløb og events, der skaber opmærksomhed på EUX.

Leverancer

 • Game-baserede undervisningsforløb for folkeskoleelever.
 • Model for tilrettelæggelse af GAMES (events som kan bruges til afholdelse af mesterskaber i dyst på EUX-missioner).
 • Kursusmodel til kompetenceudvikling af folkeskolelærere og erhvervsskolelærere i EUX og gamification i undervisningen.
 • Model for aktørsamarbejde mellem grundskole, erhvervsskole og virksomheder.

Effekt

 • Frekvensen af unge der vælger EUX efter 9. og 10.kl. er 15 % højere i de tre erhvervsskolers opland sammenlignet med øvrige erhvervsskoler.
 • Blandt de unge der valgte EUX ved tilmelding til ungdomsuddannelse, holder 15 % flere fast i deres valg og påbegynder EUX til studiestart.
 • 90 % af de deltagende lærere i grundskolen vil opleve projektet som en hjælp i deres erhvervsrettede undervisning.
 • Antallet af unge der starter på en EUX og stadig er i gang med samme uddannelse efter det første år stiger. Frafaldsraten reduceres med 20-25 %.

Parter

 • Rybners Teknisk Skole
 • EUC Syd
 • Hansenberg
 • Nordre Skole
 • VITASKOLEN
 • Praxis – Erhvervsskolernes Forlag
 • Esbjerg Kommune

MissionEUX forventer, at 840 forlkeskoleelever (7-10.kl.), 58 folkeskolelærere og 41 EUX-lærere deltager i projektet.

Projektet løber i perioden 1. marts 2015 - 30. juni 2017 og fik den 15. december 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.962.142 kr.

 

 

Uddannelses-barometer

lille effektmodel-5

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).