Øget tilgængelighed til erhvervsuddannelser

Handelsgymnasiet Vestfyn i Glamsbjerg, EUC Lillebælt og SDE Odense-Vejle samarbejder om at udvikle og gennemføre et nyt GF1 forløb målrettet elever, der vil uddanne sig til automatikteknikere, smede, elektrikere eller procesoperatører. Dette pilotprojekt har baggrund i mangel på denne type faglærte og flere virksomheder, specielt Vestfyn, har svært ved at skaffe lærlinge og støtter derfor projektet. Forløbet sikrer en bred geografisk dækning af erhvervsuddannelser i et område, hvor der både er mangel på arbejdskraft indenfor de pågældende fag og hvor uddannelsesniveauet generelt er lavt. Undervisningen er modulopbygget og er forankret på Handelsgymnasiet Vestfyn. Der vil i perioder være praktikophold i private virksomheder og værkstedsundervisning på de øvrige skoler afhængig af, hvilken retning eleverne i første omgang vælger. Der udvikles en samarbejdsmodel mellem skolerne med inddragelse af virksomheder.

Leverancer

• En uddannelsesplan for hvad eleverne præsentres for på hver enkelt virksomhed indenfor hvert en-kelt fag (smed, elektriker m.v.) i et GF1 forløb/ virksomhedernes rolle.
• En model for samarbejdet mellem skoler og virksomhed, som kan bruges af andre.
• En model for samarbejdet mellem skolerne, der kan bruges af andre i regionen.

Effekter

• 80% af deltagerne, der starter på det nye GF1, starter efterfølgende på GF2.
• Øget overgangsfrekvens fra 9.-10. klasse til det nye GF1 forløb.
• Flere indgåede uddannelsesaftaler med virksomheder på det teknologiske område, efter endt GF2.

Parter

  • Handelsgymnasiet Vestfyn
  • Plum A/S
  • EUC Lillebælt
  • Syddansk Erhvervsskole - UU Odense
  • UU Lillebælt
  • Cabinplant A/S
  • Fiberline Composites A/S

Projektet løber i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 og fik den 26. juni 2016 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 604.500 kr.

 

 

 

 

 

Uddannelses-barometer

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

20

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.