På forkant med mistrivsel

Projektet vil implementere eksisterende viden og erfaringer i en ny praksis i en forebyggende indsats mod mistrivsel blandt unge voksne (18+), som starter ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse efter at have holdt pause fra skoleverdenen, eller som har afbrudte uddannelser bag sig grundet mistrivsel. Indsatsen påbegyndes, inden de starter ny uddannelse, og foregår i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, UU og Jobcenter Vejle. Strategien er at styrke de unge voksne i mestring af deres vanskeligheder, således at de kan gennemføre den uddannelse, de nu er startet på, på trods af deres lidelser/mistrivselsproblematikker. Indsatsen skal dels resultere i et forforløb før uddannelse, dels i opfølgende aktiviteter under uddannelsen.

Leverancer

 • Et forforløb (vejledningsforløb) før erhvervsuddannelse, hvor de unge lærer mestringsstrategier og redskaber til at tackle hverdagens og uddannelses krav
 • Opfølgende aktiviteter under erhvervsuddannelsen
 • En psykisk beredskabsplan for arbejdet med og støtten til unge i mistrivsel

Effekt

 • Frafaldet reduceres med 25 % efter 1. år sammenlignet med tilsvarende gruppe
 • 70 % af målgruppen oplever, at de er blevet bedre til at mestre deres psykiske og sociale problemstillinger
 • Andel som ikke pjækker stiger med 5 %
 • Andel som ikke "seriøst har overvejet at droppe ud" stiger med 5 %
 • 5 % flere elever oplever et godt socialt miljø på ungdomsuddannelserne

Parter

 • Study Support Centret i Vejle (fælles vejledningscenter i Vejle)
 • HF og VUC, Campus Vejle
 • HG, Campus Vejle
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
 • UU Vejle
 • Jobcenter Vejle

Projektet forventer, at ca. 120 unge vil deltage i projektet fra SOSU, HG og HF.

Projektet løber i perioden 1. august 2014 - 1. oktober 2016 og fik den 28. april 2014 tilsagn fra Regionsrådet om støtte på 1.300.000 kr.

 

 

 

 

Uddannelses-barometer

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.