Praksisnær undervisning

Projektets formål er at implementere og videreudvikle undervisningsforløb, som er praksisnære idet vi tror på, at det kan motivere flere drenge til at tage en videregående uddannelse – gerne i udlandet. Her tager projektet udgangspunkt i Tønder Handelsgymnasium & Handelsskoles eksisterende samarbejde med den internationale skovirksomhed ECCO. Her har underviserne udviklet flerfaglige undervisningsforløb f.eks. i forhold til emnerne CSR, kommunikation og visuelt identitet, positionering og virksomhedsrelateret projektarbejde. I projektperioden skal dette samarbejde udbygges til andre virksomheder f.eks. LEGO og Danfoss, men også til mindre virksomheder, som arbejder globalt. I projektperioden skal de didaktiske principper bag "case pædagogikken" implementeres i Varde, Haderslev, Vestfyn, Ribe, Grindsted og Tønder.

Leverancer

 • Beskrivelse og justering af de flerfaglige forløb som Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole har udviklet i samarbejde med ECCO, så det didaktiske design kan overføres til de øvrige Synergiskoler.
 • Implementering og udvikling af nye praksisnære undervisningsforløb, som er knyttet til virksomheder i Region Syddanmark.
 • Udvikling – eller rettere revitalisering af faglige miljøer på tværs af Synergiskolerne.
 • Opbygning af relevant netværk af lokale virksomheder som arbejder globalt. I første fase med fokus på ECCO, LEGO og Danfoss.

Effekt

Projektets primære målgruppe er drengene på HHX på de seks involverede
skoler.

 • Ca. 150 HHX-undervisere er direkte involveret, mens yderligere ca. 450 gymnasielærere vil være informeret om projektet.
 • Ca. 1000 HHX-drenge involveres i projektet.

Parter

 • Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole
 • Haderslev Handelsskole
 • Varde Handelsskole og Handelsgymnasium
 • Handelsgymnasiet Ribe
 • Handelsgymnasiet Vestfyn
 • Erhvervsgymnasiet Grindsted

Projektet gennemføres i perioden den 1. januar 2015- 31. juni 2018 og fik den 22. juni 2015 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.500.000 kr.

Uddannelses-barometer

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

20

lille effektmodel-5