Science Future

Projektet ønsker at udvikle en række undervisningsforløb med lærings- og oplevelsesbaserede camps og tilhørende undervisningsmaterialer med det formål at vække begejstring for sciencefag hos hhv. gymnasie- og folkeskoleelever. Projektet er et samarbejde mellem Svendborg Erhvervsskole, Syddansk Universitet (Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet) og det uformelle læringsmiljø scienceparken Universe. Derudover inddrages 16 gymnasier (HTX og STX), op til 40 folkeskoler og et antal virksomheder i projektet. Ved at give eleverne en helhedsorienteret og praksisnær oplevelse af sciencefagene vil projektet skabe større motivation og dermed sikre bedre overgange mellem hhv. folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelser. Målet er, at flere unge vælger sciencefag på de videregående uddannelser og de naturvidenskabelige/tekniske studieretninger på gymnasierne.

Leverancer

 • 18 undervisningsforløb til brug i hhv. gymnasierne og folkeskolerne. Undervisningsforløbene har fokus på science i praksis og inkluderer således både undervisning i det traditionelle læringsrum på en kendt uddannelsesinstitution (elevernes egen skole, grundskole eller gymnasium) og en ukendt uddannelsesinstitution (gymnasium eller universitet) samt undervisning i utraditionelle læringsmiljøer som camps og virksomhedsbesøg. Der udvikles materialer til undervisningsforløbene.
 • 6 ambassadørteams bestående af en repræsentant fra SDU/Universe og repræsentanter fra gymnasierne (lærere/elever) der stilles til rådighed for præsentationer af undervisningsmaterialet for interesserede skoler 1½ år efter projektperiodens afslutning.

Effekt

 • Partnergymnasierne oplever en reel (dvs. korrigeret for demografiske udsving) stigning i søgningen på 5% på deres science-studieretninger i 2015.
 • En stigning i elevtilfredshed og motivation i de sciencefag der bruger projektets undervisningsforløb. Dette måles i elevtrivselsundersøgelser og løbende forløbsevalueringer, hvor der forventes en elevtilfredshed på 80%.
 • 20% af en gymnasieklasse svarer, at de overvejer at søge ind på en naturvidenskabelig eller teknisk videregående uddannelse.

Parter

 • Svendborg Erhvervsskole
 • Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX)
 • Rosborg Gymnasium (STX),
 • EUC Syd (HTX)
 • Tønder Gymnasium (STX)
 • SDU, Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet på SDU Universe (tidligere Danfoss Universe)

Projektet genemføres i perioden 1. juni 2013 – 31. december 2015 og fik den 23. september 2013 tilsagn af Regionsrådet om støtte på 3.674.000 kr.

Uddannelses-barometer

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

lille effektmodel-5