Science i Syddanmark - karrierelæring i sciencefag

Hensigten med projektet er at styrke søgningen til scienceuddannelser i Region Syddanmark. Som omdrejningspunkt for alle projektets aktiviteter er valgt en sundhedsmæssig problemstilling (diabetes), der har høj aktualitet i samfundet og for regionen, og giver unge i udskolingsklasser og gymnasiet gode muligheder for at relatere undervisningen til hverdag, samfundsdebat, uddannelse og jobliv.

En væsentlig forudsætning for at flere unge vælger uddannelse og karriere i Region Syddanmark er, at de unges karrierelæring styrkes gennem gymnasietiden og meget gerne helt fra 8. og 9. klasse i grundskolen. De unge skal formå at
reflektere over og handle på egne valg af overgange i uddannelsessystemet og ikke mindst have en bevidsthed om, at deres uddannelses- og karrieremuligheder måske befinder sig i Region Syddanmark.

I projektet udvikles lærerkurser og undervisningsforløb på højt fagligt niveau, der skal sikre fagene en større aktiv rolle i de unges karrierelæringsprocesser. Dette pædagogiske potentiale udnyttes ikke tilstrækkeligt i dag.

Leverancer

• Karrierelæringsmodel for temaplanlægning i de indgående gymnasiefag bioteknologi, biologi og idræt med overføringsværdi til øvrige sciencefag.
• Karrierelæringsmodel for naturfagenes arbejde med det obligatoriske emne uddannelse og job i grundskolen.
• Udbud af faglig-didaktiske efteruddannelseskurser for gymnasielærere i Region Syddanmark og karrierelæringsseminarer for grundskole- og gymnasielærere.
• Særlige tilbud til talenter i de biologisk orienterede studieretninger gennem udvidet mulighed for stu-diepraktik.
• Materialer til brug på gymnasier og grundskoler til faglige og interdisciplinære undervisningsforløb og aktuelle forskningsbaserede cases inden for projektets samlende tema "diabetes".
• Forskningsbaseret foredragsvirksomhed i stil med Novo Science Ambassadør konceptet, med fokus 'vest for Storebælt', implementeret enten via Astra eller SDU.
• Model for fagligt undervisningssamarbejde mellem grundskoler og gymnasier på de involverede skoler med forankring i lokale netværk.

Effekt

• 50% af de involverede undervisere indtænker fremover aktivt karrierefokus i tilrettelæggelsen af undervisningen.
• 75% af de involverede eleverne i grundskole og på gymnasierne, forventes efterfølgende at vurdere deres personlige karrierekompetencer er øget væsentligt.
• 4% stigning i søgningen til EUD for de involverede grundskoleelever.
• 8% stigning i søgningen til science studieretn. på STX og HTX for de involverede grundskoleelever.
• 10% stigning i søgningen til studieretninger med bioteknologi eller biologi for grundforløbseleverne på de involverede gymnasier.
• Flere gymnasieelever får høj studieretningsidentitet, og motivation for færdiggørelse af studieretningen.
• 10% reduktion i frafaldet i de involverede studieretninger på de involverede gymnasier.
• 20% stigning i andelen af gymnasieelever i de indgående klasser, som er afklaret om at læse en sundhedsuddannelse eller en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.
• 20% stigning i andelen af studenter fra de involverede klasser som vælger deres scienceuddannelse i Region Syddanmark.

Parter

 • Svendborg Erhvervsskole
 • Studievalg Fyn
 • Svendborg Gymnasium
 • UU Center Sydfyn
 • Rødkilde Gymnasium
 • Syddansk Universitet
 • Varde Gymnasium
 • University College Lillebælt
 • EUC Syd
 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Dansk Diabetes Akademi
 • Tønder Gymnasium
 • 4 folkeskoler i Svendborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn.
 • Biotech Academy

Projektet løber i perioden maj 2016 - december 2018, og fik den 27. juni 2016 tilsagn fra Regionsrådet om støtte på 2.486.216 kr.

Uddannelses-barometer

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.