Tysk -  en karrierevej

Projektet ønsker at gøre det til en del af den kollektive bevidsthed i Region Syddanmark, at gode tysk-kompetencer fra gymnasiet er en klar fordel, når man efter endt uddannelse skal have et job. Med det formål skal gymnasieelevers motivation for at lære tysk øges. Udgangspunktet for projektet vil være dannelsen af et netværk bestående af 7 uddannelsesinstitutioner og en række af regionens virksomheder og offentlige institutioner. Netværkets formål er at løfte skolerne til at være profilskoler for tysk via en række forskellige aktiviteter.

Leverancer

 • Etablering af et formelt netværk mellem 7 uddannelsesinstitutioner, virksomheder og offentlige institutioner, som skal evaluere og videndele om aktiviteterne i profilskolerne
 • Profilskoler for tysk med følgende aktiviteter:
  - 1-2 samarbejdsforløb med lokale virksomheder om anvendelsesorienterede projektopgaver
  - Mindst 2 tyske partnerskoler, hvor de unge er i kontakt med hinanden
  - Koncept for karrierepiloter, hvor 2 unge med tyske karrierer og en dansk virksomhed, der efterspørger tysk-kompetencer laver en aktivitet for gymnasieeleverne
  - Tilbud til elever om en certificering fra Goethe-institututtet
  - Fælles sprogcamp i grænselandet for udvalgte elever
 • Mediestrategi for at få de gode historier frem om unge mennesker, der har brugt deres tysk- kompetencer til at øge deres jobmuligheder.

Effekt

 • Hver skole opretter mindst 2 tætte samarbejdsrelationer til virksomheder i eget lokalområde
 • De 7 skoler skal leve op til kravene som tysk profilskole
 • Mindst 12,5 % vælger tysk på A-niveau på 3.år på STX (i dag er det 10 %)
 • Mindst 16 % vælger tysk på A-niveau på 3.år på HHX (i dag er det 13 %)
 • Mindst 5 % flere af de nye gymnasieelever vælger tysk som 2.fremmedsprog

Parter

 • Tønder Gymnasium
 • Ribe Katedralskole
 • Rübners Gymnasium
 • International Business College i Aabenraa
 • International Business College i Kolding
 • International Business College i Fredericia
 • Fredericia Gymnasium

Projektet forventer deltagelse af op til 2000 gymnasieelever og ca. 60 lærere på de 7 gymnasiale ungdomsuddannelse.

Projektet gennemføres i perioden 1. november 2014 til 1. juni 2017 og og fik den 15. december 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.919.500 kr.

 

 

Uddannelses-barometer

20

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).