Uddannelse til Kloge Hænder

Projektet skal introducere moderne digitale teknologier, som kan anvendes til fremstilling indenfor mange erhvervsfaglige genrer. Herunder bl.a. fokus på digital produktion, konstruktion og automation. Intensionen er at skabe fokus på ”kloge hænder”, hvor det at være højtuddannet kan betyde at man har uddannet sig praktisk såvel som teoretisk. Projektet målrettes folkeskolernes 8-10 klasser, med fokus på innovation og fremstilling af modeller samt produkter. Projektet understøtter en vision om, at alle skal have mulighed for at skabe noget. Der er fokus på et ”maker” mindset, hvor kreativitet, håndværk og erhverv spiller sammen gennem nye muligheder for fremstilling og produktion.

Leverancer

 • Uddannelsesforløb for lærere og undervisere der skal arbejde med målgruppen.
 • Vejledninger i anvendelse af maskiner til digital produktion.
 • Kortlægning af og informationsmaterialer om karriereveje fra EUD og EUX til videregående uddannelser.
 • Vejledningsmateriale.
 • Praktiske Maker-workshops for elever og lærere i FabLab.

Effekt

 • 20 % flere af de elever der har gennemført forløbet, indikerer øget interesse for en karrierevej over EUD/EUX, end før gennemførelse af forløbet.
 • 40 % af de deltagende lærere føler sig væsentlig bedre klædt på i forhold til vejledning af erhvervsfaglige talenter i forhold til valg af karriere.
 • 70 % af eleverne føler at de har bedre forudsætninger for at bruge deres kvalifikationer fra skolen i erhvervsrettede sammenhænge, samt kan se værdien af arbejde udført med kombination af hoved og hånd.
 • Stigning på 15% i forhold til 2013 i antallet der søger en videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse/EUX.

Parter

 • Syddansk Erhvervsskole
 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Odense Kommune
 • EUC Syd,
 • EUC Vest (Rybners)
 • EUC- Svendborg
 • Erhvervsakademi Sydvest
 • Syddansk Universitet
 • Folkeskoler i Syddanmark

Projektet forventer at få deltalgelse af 20 8.-10. klasser, 10 EUD/EUX grundforløbs hold, 25 lærere fra folkeskoler og erhvervsskoler, 10 vejledere fra folkeskole, EUD/EUX og erhvervsakademier og 8 medarbejdere fra erhvervsakademier.

Projekter gennemføres i perioden 1. januar 2015 - 30. juni 2017 og fik den 15. december 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.243.960 kr.

 

Uddannelses-barometer

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

lille effektmodel-5