|Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan 2014-15

Uddannelses-barometer

20

50

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.