Styregruppen

Syddansk Uddannelsesaftale skal implementeres og der skal sikres bredt ejerskab til aftalen. Til at sikre implementering og igangsættelse af konkrete aktiviteter er der nedsat en styregruppe, hvor følgende parter er repræsenteret:

 • Kommunerne
 • Erhvervsakademier
 • Professionshøjskoler
 • Syddansk Universitet
 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Byggeri
 • Dansk Håndværk og Industri
 • UU'erne
 • Studievalg
 • Produktionsskolerne
 • De frie kostskoler
 • Sosu
 • Handelsskoler
 • VUC
 • Tekniske skoler
 • Gymnasier
 • Landbrugsskoler
 • Region Syddanmark
 • Arbejdsmarkedskontor Syddanmark

Styregruppens opgave er at prioritere mellem de mange indsatsområder og igangsætte aktiviteter, der kan være med til at løse de mange udfordringer, som er beskrevet i delaftalerne.

I menuen til venstre kan du læse mere om kommissorium, sammensætning, referater og mødeplan.

 

Uddannelses-barometer

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

20

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.