|Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan 2014-15

Uddannelses-barometer

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

50

20