Uddannelsespuljen

Regionsrådet i Region Syddanmark har årligt ca. 20 mio. kr. til forsøgs- og udviklingsinitiativer på uddannelsesområdet. Uddannelsespuljen uddeles til projekter med fokus på, at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, få flere unge til at vælge en uddannelse indenfor science, få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og tage en videregående uddannelse.

Regionsrådet har besluttet at uddannelsespuljen øremærkes projekter og aktiviteter der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale, der er et bredt partnerskab på uddannelsesområdet i Syddanmark. Formålet med Syddansk Uddannelsesaftale er at styrke koordinationen og samarbejdet parterne imellem indenfor uddannelsessektoren. Regionsrådet besluttede på sit møde i august 2013 at videreføre Syddansk Uddannelsesaftale for en ny 4-årig periode (2014-2017).  

Uddannelsespuljen 2017

Næste ansøgningsfrist til uddannelsespuljen er den 15. marts og den 15. september 2017.

Læs mere under krav og bedømmelseskriterier.

Uddannelsespuljen 2017

Ved ansøgningsfristen til uddannelsespuljen den 15. marts 2017 har regionsrådet bevilget støtte til følgende projekter:

 • Anvendt naturvidenskab for de 16-24 årige
 • E2E - Fra Erhvervsskole til Erhvervsuddannelse
 • E-sport og Uddannelse i Region Syddanmark
 • Geo & Bio Science Center SydKlar til studier

Uddannelsespuljen 2016

I 2016 var der to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen hhv. den 15. marts 2015 og den 15. september 2016. 

Regionsrådet har i 2016 bevilget støtte fra uddannelsespuljen til følgende projekter:

 • Harteværket
 • Øget tilgængelighed til erhvervsuddannelserKarrierelæring på tværs
 • EUX – en del af svaret
 • Innovation på de gymnasiale uddannelserScience i Syddanmark – karrierelæring i sciencefag
 • Crossing IT
 • EUD Student (tilsagnet er betinget af, at Vækstforum indstiller projektet til tilsagn)
 • Erhvervstonede forløb på tværs
 • Vejen til NY MESTERLÆRE
 • Industrien som karrierevej

Uddannelsespuljen 2015

I 2015 var der to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen hhv. den 6. marts 2015 og den 16. september 2015.

Regionsrådet har i 2015 bevilget støtte fra uddannelsespuljen til følgende projekter:

 • Campus bygger bro
 • Samarbejde og videndeling i teams og faggrupper
 • Survival Skills
 • HF-genvejen
 • Hands On (tillægsansøgning)
 • EUD i skolen, skolen i EUD
 • Praksisnær undervisning
 • Viden til flere

Uddannelsespuljen 2014

I 2014 var der to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen. Den første var den 17. januar, og den anden var den 18. september 2014.

I den første runde i januar, var temaerne styrke de unges færdigheder i dansk og matematik og styrke indsatsen overfor unge, der under uddannelse oplever mistrivsel. Her modtog regionen i alt 9 ansøgninger, hvoraf regionsrådet på regionsrådsmødet den 28. april 2014 bevilgede støtte på i alt 11,6 mio kr. til 6 udvalgte projekter.

Projekterne er:

 • Fagligt klar til erhvervsuddannelse
 • Flipped Learning
 • GVS - projektet
 • Laboratorium for matematikundervisning
 • Læseløft - Syd
 • På forkant med mistrivsel

Uddannelsespuljen 2013

I 2013 har der været to ansøgningsrunder til uddannelsespuljen. I den første runde i januar, var temaet Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. Her modtog regionen i alt 6 ansøgninger, hvoraf regionsrådet på regionsrådsmødet den 29. april 2013 bevilgede støtte på i alt 9 mio. kr. til fire udvalgte projekter.

Projekterne er:

 • Professionelle relationer rykker
 • Bliv i uddannelse - digital coaching
 • Nye Stier - parat til erhvervsuddannelse
 • Fra bænken til banen

I anden ansøgningsrunde i juni 2013 var temaerne Science, og at 50% af drengene skal tage en videregående uddannelse, med særlig fokus på EUD-vejen. Her modtog regionen i alt 10 ansøgninger, hvoraf 6 projekter fik tilsagn af regionsrådet på regionsrådsmødet den 23. september 2013. Der blev i alt bevilget 11,9 mio. kr. til de 6 projekter.

Projekterne er:

 • Det Maritime Hus
 • Drengeprojekt Syddanmark
 • Forældreindsats: fra erhvervsuddannelse til videre uddannelse
 • Projekt Videndeling
 • Science Future
 • Talentraketten

Uddannelsespuljen 2012

I 2012 var der to ansøgningsrunder til uddannelsespuljen. I den første runde i januar, var temaet Syddanske Talenter. Her modtog regionen i alt 14 ansøgninger, hvoraf Regionsrådet på regionsrådsmødet den 26. marts 2012 bevilgede i alt 9 mio. kr. til fire udvalgte projekter.

Projekterne er:

 • Flere til Science
 • Etablering af et Akademi for Talentfulde Unge
 • Syddanske Talenter
 • Talentudvikling gennem uddannelsessamarbejde i Esbjerg

I den anden ansøgningsrunde i juni 2012 var temaerne Praktikpladser til alle og Uddannelsessamarbejder, herunder campus. Her modtog regionen i alt 10 ansøgninger, hvoraf Regionsrådet på regionsrådsmødet den 24. september 2012 bevilgede i alt 11,5 mio. kr. til 6 projekter.

Projekterne er:

 • UNIFORM112
 • Ordblindeundervisning - en vigtig brik i jagten på de 95%
 • Konkret udfoldning af campus-samarbejde fagligt og socialt
 • Praktikplads til alle
 • Klar til praktik i Region Syddanmark
 • Nyt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner – et samarbejde mellem Kolding Kommune, Social- og Sundhedsskolen Fredericia og International Business College

Uddannelses-barometer

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

20

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).