Ansøgningsskema

Når du søger regionsrådet om midler fra Uddannelsespuljen, skal du bruge ansøgningsskemaet, der er lavet til puljen. Der er med kursiv i skemaet skrevet korte vejledninger til, hvordan skemaet skal udfyldes.

Hent ansøgningsskemaet her

Uddannelses-barometer

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

50