Ansøgningsskema

Når du søger regionsrådet om midler fra Uddannelsespuljen, skal du bruge ansøgningsskemaet, der er lavet til puljen. Der er med kursiv i skemaet skrevet korte vejledninger til, hvordan skemaet skal udfyldes.

Hent ansøgningsskemaet her

Uddannelses-barometer

20

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.