Krav og bedømmelseskriterier

For at komme i betragtning til støtte fra regionsrådets uddannelsespulje gælder følgende krav og kriterier.

Krav

Der stilles en række krav til projekter, hvortil der søges midler fra uddannelsespuljen. Hvis et projekt ikke lever op til kravene, vil det ikke kunne modtage støtte fra regionsrådets uddannelsespulje. Der stilles krav om, at:

 • Ansøger er en ungdomsuddannelsesinstitution.
 • Der er tale om et udviklingsprojekt (dvs. ikke driftsstøtte).
 • Medfinansieringen er mindst 25 % af de samlede udgifter.
 • Projektet bidrager til opfyldelsen af en eller flere af de fire strategiske målsætninger i Handlingsplanen 2016 – 2017.
 • Projektet har udarbejdet en forandringsteori, der beskriver hvordan projektets aktiviteter har effekt på en eller flere af de fire målsætninger.
 • Projektets indsats kan videreføres efter udløb af projektbevillingen.

Kriterier

Lever projektet op til ovenstående krav, vil projekterne blive vurderet ud fra nedenstående kriterier:

 • Projektets forventede effekter på målsætningerne.
 • Projektets bidrag til realisering af handlingsplanen 2016-17.
 • I hvilken grad der sker en implementering og forankring af projektets indsats bredt i organisationen hos parterne.
 • I hvilken grad projektet anvender eksisterende viden og best practice.
 • I hvilken grad projektet fremmer samarbejdet mellem aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.
 • I hvilken grad projektets leverancer/viden/koncepter mv. formidles og stilles til rådighed for alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale

Uddannelses-barometer

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.