Sådan søger I

For at søge uddannelsespuljen er det vigtigt, at I har sat jer ind i følgende

Jeres projekt bliver vurderet i forhold til alle 3 punkter.

Inden selve ansøgningsfristen har I mulighed for at få sparring på jeres projektidé ved at udfylde denne idébeskrivelsesskabelon og sende den ind til regionen på uddannelse.regionaludvikling@rsyd.dk. Denne skal dog udelukkende ses som et værktøj til at styrke jeres projektidé, og kan dermed ikke erstatte en reel ansøgning.

For at søge uddannelsespuljen skal I senest på datoen for ansøgningsfristen indsende følgende ansøgningsskema sammen med relevante bilag, herunder budgetskema, til regionen på mailadressen: uddannelse.regionaludvikling@rsyd.dk.

Har I spørgsmål til idébeskrivelsesskabelonen, ansøgningen eller til uddannelsespuljen i øvrigt, er I meget velkomne til at kontakte regionens medarbejdere - se menuen til venstre. 

Uddannelses-barometer

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.