Indsatsområder og ansøgningsfrister

Uddannelsespuljen - næste ansøgningsfrist 15. marts og 15. september 2017

Regionsrådet har i februar 2016 vedtaget en ny handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale for 2016-17. Denne handlingsplan ligger i forlængelse af den tidligere handlingsplan i forhold til mål og indsatser.

Den nye handlingsplan har dog tilføjet et nyt overordnet mål om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Endvidere har den nye handlingsplan et øget fokus på, at nye projekter skal være vidensbaserede og anvende best practice, og at projekterne har en tydelig implementerings- og forankringsstrategi.  

Der er således fire uddannelsespolitiske mål i handlingsplanen 2016-2017:

 • 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
 • Andelen, der vælger en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse, skal stige med 20% sammenlignet med 2010.
 • 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
 • 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.

Handlingsplanen 2016-2017 har fokus på følgende indsatsområder:

 • Anvend viden og erfaringer
 • Forudsætningerne på plads
 • Tilgængeligheden til uddannelser
 • Bedre start på ungdomsuddannelserne
 • Flere praktikpladser
 • Flere og bedre faglærte
 • Fokus på science
 • Bedre start på de videregående uddannelser
 • Tag uddannelsen i Syddanmark

Der er ansøgningsfrist til uddannelsespuljen 15. marts og 15. september 2017. Ansøgningerne skal ligge inden for handlingsplanen for 2016-17, men kan omhandle alle emnerne.

 

Uddannelses-barometer

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.