Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne

Regionsrådet har bevilget 12 mio. kr. i perioden 2013-2016. Dem skal vi bruge ude på ungdomsuddannelserne. Vi skal implementere værktøjer, der skal forebygge mistrivsel blandt eleverne og hjælpe dem, hvis det ikke lykkedes at forebygge. På den måde vil vi hjælpe ungdomsuddannelserne med at opbygge en vifte af tilbud til de unge, der har brug for hjælp. Vi vil tage ved lære af psykiatriens erfaringer med unges psykiske udfordringer, og vi vil gøre det let at få hjælp der, hvor de unge er.

Projektet arbejder med følgende indsatsområder:

  • Sociale medier - en guide til fremme af det digitale fællesskab og unges trivsel ved brug af sociale medier på ungdomsuddannelser og produktionsskoler  
  • Undervisning i psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse - undervisningskoncept tilgængeligt på alle ungdomsuddannelser og på sigt i folkeskolernes udskolingsklasse  
  • Gruppefacilitering - ungegrupper som metode til at styrke unges trivsel og mestring under uddannelsen  
  • Åben dialog - relations- og netværksarbejde - metode til hurtig håndtering af krise i tæt samarbejde med den enkelte unge og dennes netværk  
  • Samarbejde om unge, der har, eller er ved at udvikle psykiatriske diagnoser - fyraftensmøder i psykiatrien målrettet vejledere, ungementorer og lignende - pjece om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse

Se projektbeskrivelsen her  Kontakt for mere information projektleder: Marianne Lauritzen E-mail: marianne.lauritzen@rsyd.dk

Uddannelses-barometer

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.