Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionens opgaver

Regionens primære opgave er at sikre at forurenede grunde ikke udgør en risiko overfor mennersker og miljø. Dette arbejde er bestemt af jordforureningsloven. De primære opgaver består i opsporing og kortlægning af forurenede ejendomme, udførelse af forureningsundersøgeler og oprensninger, varetagelse af diverse myndighedsopgaver og rådgive borgere.

Nedsætte risiko fra forureninger overfor mennesker og miljøet

Det er Region Syddanmarks opgave at sikre at de forurenede grunde ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Regionen udfører dette arbejde i henhold til jordforureningsloven. De primære opgaver er at:

  • Opspore og kortlægge forurenede arealer.

  • Udføre forureningsundersøgelser og oprensninger i områder med særlige drikkevandsinteresser, i indvindingsoplande til almene vandforsyninger, i områder tæt på målsat overfladevand, samt på boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser.

  • Varetage myndighedsopgaver i samarbejde med kommunerne i forbindelse med byggeri- og anlægsarbejde, arealanvendelses-ændringer, jordflytninger, frivillige undersøgelser og oprydninger.

  • Rådgive beboere på (lettere) forurenede arealer i samarbejde med kommunerne.

  • Være myndighed ved de undersøgelser og oprensninger som OM (Oliebranchens Miljøpulje) udfører på benzinsalgsteder.


Siden er sidst opdateret 30-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring