Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilRegional UdviklingpilUddannelsepilForberedende voksenundervisning

Forberedende voksenundervisning

Det estimeres, at der er ca. 144.000 læsesvage i Region Syddanmark. For mange af regionens borgere er det at opnå tilstrækkelige læsefærdigheder således et vigtigt skridt på vejen for at opnå de nødvendige forudsætninger, som de har brug for i forhold til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse samt fortsat begå sig på arbejdsmarkedet.

Læsefærdigheder er også vigtige i forhold til den enkeltes livskvalitet, fordi den voksne bliver i stand til at deltage mere aktivt i kultur-, familie- og samfundslivet.

Der er udviklet et særligt tilbud til læsesvage, som hedder forberedende voksenundervisning (FVU). FVU udbydes af de 6 VUC-centre i regionen samt deres driftsoverenskomstparter. FVU er kurser i læsning, skrivning og regning målrettet voksne, som ikke har de nødvendige basale færdigheder, som skal til for, at den pågældende voksen kan honorere udviklingen i arbejdspladsens krav til at kunne skrive, regne og læse.

FVU består af to fag:

1)      Læsning, stavning og skriftlig fremstilling (FVU-læsning)

2)      Talforståelse, regning og basale matematiske begreber (FVU-matematik).

Begge fag er opdelt i trin og afsluttes med et niveau svarende til almen voksenuddannelse trin 1. Efter hvert trin er der mulighed for at aflægge en prøve. Det er gratis at deltage i undervisningen.

VUC-centrene udbyder FVU og har information om undervisning og udbud. Du kan finde dit lokale VUC-center her

Regionsrådets rolle

Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbydelsen af FVU til borgere med utilstrækkelige skrive- læse- og matematikfærdigheder. Regionsrådet skal ifølge FVU-bekendtgørelsen årligt høres om VUC’ernes FVU-planer. FVU-planerne bruges til at sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af forberedende voksenundervisning i region Syddanmark.

Regionen mødes årligt med udbyderne af FVU. Mødet er Region Syddanmark og udbydernes fælles værktøj til at gå i dialog om udfordringerne på FVU-området og finde fælles løsninger herpå.

Du kan se Region Syddanmarks FVU Skabelon samt vejledning her.

Du kan læse FVU-bekendtgørelsen her

Fokus på læse-, regne- og it-tilbud til voksne

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sætter gennem en række analyser fokus på forskellige læse-, regne- og it-tilbud til voksne. Læs mere her

 

 


Siden er sidst opdateret 07-02-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |