Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sådan fordeles ansøgerne til de almengymnasiale uddannelser

Fordelingen af eleverne foregår i overensstemmelse med reglerne i Undervisningsministeriets optagelsesbekendtgørelse. Ansøgningerne til de almengymnasiale uddannelser vurderes ud fra et afstandskriterium. I særlige tilfælde kan fordelingsudvalget se bort fra afstandskriteriet.

Fordelingsudvalget vil i første omgang søge at give dig en plads på din førsteprioritet. Det er dog ikke alle gymnasier og hf-kurser i Syddanmark, som har plads til alle deres ansøgere. Det kan derfor være aktuelt for fordelingsudvalget at se på dine ønsker til anden, tredje, fjerde og femte prioritet. Hvis du har søgt ind på stx eller hf på en skole, der har fået flere ansøgninger, end der er plads til, vil du komme i betragtning til fordeling til en af dine andre prioriteter.

Bemærk at fordelingsudvalg Fyn har vedtaget lokale elevfordelingsregler gældende for optagelsesåret 2020.

Se mere om de lokale elevfordelingsregler her.
 

Hvad er afstandskriteriet og hvilken betydning har det for mig?
Fordelingen af ansøgere tager udgangspunkt i afstandskriteriet, som er afstanden mellem ansøgernes bopæl på ansøgningstidspunktet og skolen. Afstandskriteriet indebærer, at det som udgangspunkt er de ansøgere, der bor længst fra den overansøgte skole, der bliver fordelt til andre skoler. Det betyder således også, at det hovedsageligt er de ansøgere, der bor tættest på den overansøgte skole, der bliver optaget.
 

Gymnasium/hf langt fra bopælen – afstandskriteriet i praksis
Du kan godt søge ind på en skole, der ligger langt fra din bopæl. Det kan dog være vanskeligt at blive optaget på en populær skole langt væk fra din folkeregisteradresse, fordi afstandskriteriet er afgørende, hvis skolen får flere førsteprioritetsansøgere, end der er plads til. Loven betyder med andre ord, at ansøgere, som bor tættere på den pågældende skole end dig, som udgangspunkt vil blive optaget først.
 

Hvis du har en skole langt fra din bopæl som førsteprioritet, skal du være opmærksom på, at det kan betyde, at du samtidig risikerer at fraskrive dig muligheden for at komme ind på en lokal skole tæt på, hvor du bor, da den kan blive fyldt op med førsteprioritetsansøgere.
 

Undtagelser

Fordelingsudvalget kan i særlige tilfælde se bort fra afstandskriteriet i deres afgørelse:

  1. Hvis du er ansøger til hf-uddannelsen tilrettelagt i kombination med en landbrugs- eller søfartsuddannelse. Det gælder også, hvis du er ansøger til pre-IB.
  2. Hvis du har et handicap, der vurderes at blive tilgodeset i højere grad på førsteprioriteten end andre steder, eller hvis du er ansøger til et særligt tilrettelagt stx- og hf-forløb for elever og kursister med Aspergers syndrom.
  3. Hvis du er optaget på særligt tilrettelagt Team Danmark forløb. Dette gælder også, hvis du som ansøger (af en kommunal eliteidrætsorganisation eller en af KL udpeget kommunal instans) - er vurderet at have status som eliteidrætsudøver, og det efter organisationens/instansens vurdering er af væsentlig betydning for din idrætslige udvikling, at du optages på netop den pågældende institution.
  4. Hvis du er optaget på Musikalsk Grundkursus (MGK).

I særlige tilfælde, hvor du ikke kan komme ind på en af dine prioriteter, og den skole, som du derefter kan tildeles, ligger uden for rimelig transporttid, kan fordelingsudvalget se bort fra afstandskriteriet og alligevel vælge at indplacere dig på en af dine prioriteter, såfremt dette vil betyde, at du kan få en plads inden for rimelig transporttid. En rimelig transporttid forstås normalt som 60 minutter med offentlig transport mellem din bopæl og skolen.
 

Hvilken rolle spiller ansøgning, karakterer, venner og ældre søskende?
Din ansøgning samt afgangs- og årskarakterer spiller ikke nogen rolle i forhold til, om du optages på førsteprioriteten. Ved fordelingen tages der ikke hensyn til, hvilken folkeskole du har gået på, eller om venner eller ældre søskende har gået på den højest prioriterede skole.
 

Hvor er min bopælsadresse?
Din bopælsadresse er den adresse, som fremgår af folkeregisteret på ansøgningstidspunktet. Hvis dine forældre ikke bor sammen, har du stadig kun én bopæl, hvilket er den, der fremgår af folkegisteret på ansøgningstidspunktet. Det gælder også, selvom du bor lige meget hos dine forældre.
 

Optagelsesbekendtgørelse
Fordelingsudvalgene fordeler eleverne i overensstemmelse med reglerne i Undervisningsministeriets optagelsesbekendtgørelse.

Du kan se gældende optagelsesbekendtgørelse her på hjemmesiden.


Siden er sidst opdateret 14-10-2020.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring