Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Klagevejledning for optag på de almengymnasiale uddannelser

Hvis du ikke er tilfreds med den gymnasie- eller hf-plads, du har fået tilbudt, kan du anmode fordelingsudvalget om at genoptage behandlingen af din sag. Fristen for at klage er to uger efter du har fået at vide hvilken skole, du er optaget på.
 

Du kan anmode fordelingsudvalget om at genoptage behandlingen af din sag, hvis du ikke er tilfreds med den gymnasie- eller hf-plads, du har fået tilbudt. Fordelingsudvalget genoptager på din anmodning behandlingen af ansøgningen, hvis de almindelige forvaltningsretlige betingelser herfor er opfyldt.

Når der henvises til de almindelige forvaltningsretlige betingelser for genoptagelse, betyder det, at der er pligt til genoptagelse, hvis

  • der i forbindelse med genoptagelsesanmodningen fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med fordelingsudvalgets oprindelige stillingtagen til sagen.
  • der er fremkommet nye retlige forhold, dvs. en væsentlig ændring af retsgrundlaget med tilbagevirkende kraft.
  • der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl i forhold til fordelingsudvalgets oprindelige afgørelse.


Hvad er fristen for at få sin sag genoptaget?
Fristen for at indsende anmodningen er to uger efter du har fået at vide hvilken skole, du er optaget på.

Hvor skal anmodningen sendes hen?
Region Syddanmark er sekretariat for fordelingsudvalgene og din anmodning skal sendes hertil:

Mail: fordelingsudvalgtrekantomraadet@rsyd.dk eller fordelingsudvalgfyn@rsyd.dk

Er du i tvivl om, hvilken mailadresse du skal bruge, kan du se mere via dette link.

Kan jeg klage over behandlingen af min anmodning?
Hvis du fortsat er utilfreds med afgørelsen, kan du i ganske særlige tilfælde klage til regionsrådet. Du kan her alene klage over retslige spørgsmål i forbindelse med fordelingsudvalgets afgørelse i genoptagelsessagen. De skønsmæssige spørgsmål vedr. fordelingsudvalgets afgørelse om fordeling af ansøgere på de enkelte gymnasier, kan du ikke påklage.

Du kan se information om klagevejledning i Undervisningsministeriets optagelsesbekendtgørelse her
 


Siden er sidst opdateret 14-10-2020.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring