Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Udviklingsprojekter

Det overordnede formål med Teknologiudviklingsprogrammet er, at bidrage til udviklingen af mere effektive miljømæssige og økonomiske metoder, til undersøgelse og oprensning af forurenede lokaliteter. Der planlægges både feltprojekter og udredningsprojekter.

 

 

Obduktionsprojektet - Ørstedgade 26, 5900 Rudkøbing
 

Formålet med Obduktionsprojektet har været at gennemføre og afprøve en række udviklingsrelaterede aktiviteter, med henblik på at fremskaffe ny, generel viden, der kan lede til en forbedret effektivitet af fremtidige undersøgelses- og afværgetiltag i forhold til jordforureninger, der udgør en indeklimarisiko.

Når regionen gennemfører undersøgelser og afværge i forhold til indeklimaproblemer relateret til jord- eller grundvandsforurening, er det i bygninger, der er i anvendelse. Oftest som bolig og ind imellem også (delvist) som erhverv. Det betyder, at undersøgelser og afværgetiltag skal gennemføres så skånsomt og ikke-destruktivt som muligt og under hensyntagen til bygningens brugere. En af konsekvenserne af disse hensyn er, at den konceptuelle forståelse af ejendommen ofte opstilles på baggrund af indirekte beviser, uden mulighed for at kunne få ”syn for sagen”.

Der har på ejendommen Ørstedsgade 26 i Rudkøbing været drevet tøjrenseri i en periode fra 1940 til 1966. Renseridriften har medført en kraftig forurening af jord, poreluft og grundvand på selve ejendommen og de omkringliggende ejendomme. Region Syddanmark har siden 2011 gennemført undersøgelser og mindre afværgetiltag i et forsøg på at afværge en indeklimabelastning med klorerede opløsningsmidler. Regionen har konkluderet, at den bedste løsning er at fjerne bygningen. Ejendommen er derfor blevet opkøbt med henblik på nedrivning. Ejendommen har i en længere periode været ubeboet og har givet en unik mulighed for at gennemføre destruktive eller afprøve utraditionelle undersøgelsesmetoder, helt uden hensyntagen til følsomme aktiviteter eller brugere/beboere.

Obduktionsprojektet

Ørstedsgade 26, Rudkøbing, Kilde: foto taget af Region Syddanmark

 

 

 

Årstal Dokumenter Bemærkninger
Maj 2018 Dynamiske bidrag fra kloak til indeklimaet - obduktionsprojektet Dansk Miljørådgivning A/S, Region Syddanmark
Marts 2018 Metoder til passive langtidsmålinger i afløbssystemer SWECO, Region Syddanmark
Februar 2018 Kontinuerlig måling af PCE i indeklima - FROG4000 Rambøll, Region Syddanmark

Februar 2018

Masseflow fra passivt ventilationssystem - tillæg

Dansk Miljørådgivning A/S, Region Syddanmark
November 2017 Flow-dynamik i faldstammer COWI, Region Syddanmark
September 2017 Masseflow fra passivt ventilationssystem Dansk Miljørådgivning A/S, Region Syddanmark
August 2017 Sporgasundersøgelse af faldstammer Dansk Miljørådgivning A/S, Region Syddanmark
Maj 2017 Nye Visuelle Værktøjer Dansk Miljørådgivning A/S, Region Syddanmark, TakeawalkVR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 12-10-2018.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |